Tietgensgade

tietgensgade-res
Gaden er opkaldt efter erhvervsmanden Carl Frederik Tietgen (1829-1901).

Han stiftede i 1800-tallet en række virksomheder, hvoraf en del lå i København og satte sit præg på byen.

Tietgensgade er anlagt i 1880’erne, men blev fra begyndelsen betegnet som Ny Vestergades Forlængelse, fordi den var en fortsættelse af Ny Vestergade på Frederiksholm.

Tietgensgade passerer på Tietgensbroen over jernbanesporene ved >Københavns Hovedbanegård.

tietgen-statue-sankt-annae-plads

På Sankt Annæ Plads står en statue af C. F. Tietgen udført af Rasmus Andersen i 1904. Statuen stod oprindeligt ved siden af Børsen.

Tivoli optager den ene side af gadens østlige del. På den anden side ligger dels Ny Carlsberg Glyptotek, dels Rudolf Bergs Hospital. Det blev opført omkring 1885 under navnet Vestre Hospital. Ar

pførtes 1882–85 på et mellem Tietgensgade og Stoltenbergsgade beliggende ca. 0,6 ha stort areal. Hospitalet åbnedes jan. 1886 under navnet Vestre Hospital. Dets bygninger, på granitsokkel af gule mursten, er opført efter tegning af prof. V. Petersen. Opførelsesudgifterne androg ca. 509.000 kr. (inkl. monteringsudgifter).

Hospitalet var fra begyndelsen kun bestemt til optagelse af de til den offentlige og såkaldte hemmelige prostitution hørende kvinder, der led af syfilis eller andre veneriske sygdomme. Men efter at loven af 30/3 1906 om modarbejdelse af offentlig usædelighed og venerisk smitte havde ophævet de tidligere lovbestemmelser om politimæssig reglementering af erhverv ved utugt, ændredes hospitalets karakter således, at hospitalet skulle modtage såvel mandlige som kvindelige patienter, lidende af hud- og kønssygdomme.

På hospitalet findes desuden en poliklinik for hud- og kønssygdomme.

1910 ændredes hospitalets navn til Rudolph Berghs Hospital til minde om hospitalets første overlæge.

Centralpostbygningen er gadens mest markante.