Spring til indhold

Bispebjerg Bakke

Vejen Bispebjerg Bakke var indtil 1958 en del af Bispebjergvej. Den fungerede som en af adgangsvejene til Bispebjerg Hospital

På en grund langs S-banen til Farum ligger et utraditionelt boligbyggeri, der blev opført i årene 2004-2007 og består af 135 lejligheder.

Området blev tidligere brugt af Københavns Kommunes gartnerafdeling.

Ideen til byggeriet på Bispebjerg Bakke udprang af et ministerielt udvalg til sikring af det traditionelle håndværk.

Her sad formanden for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, Klaus Bonde Larsen, sammen med arkitekten Bjørn Nørgaard. De blev enige om at skabe et hus, hvor man kunne demonstrere nogle af de håndværksmæssige færdigheder, som man gerne ville bevare.

Bygherre blev selskabet Realea, hvis formål det er at investere i restaurering og nybyggeri.

Bjørn Nørgaard, der tegnede bebyggelsen, skabte to slangeformede huse, der samtidig er skulpturer.

De blev opført i traditionelle materialer som mursten og tegl og uden brug af beton. Der er brugt både røde og gule mursten.

På altaner og ved døre er der særlige keramiske sten, som er fremstillet i Kina

Gennemgående porte deler slangen op i 11 mindre enheder, som alligevel er forbundet.

Portene er inspireret af Nordvestkvarterets boligkarréer, som også har porte, ligesom de er bygget af røde og gule sten.

De grønne områder ved Bispebjerg Bakke er udformet af landskabsarkitekten Knud W. Ø Larsen.

På udearealerne og i bevoksningen fra det tidligere gartneri på stedet, har Bjørn Nørgaard i 2007-2008 udført en række skulpturer, der alle har titlen “Funktionelt skulpturelt element”.

Skulpturerne er både dekoration og brugsgenstande, som man kan sidde eller lege på.

I den vestlige del af Bispebjerg Bakke ligger Karens Hus, der oprindeligt var kiosk og blomsterforretning for besøgende til Bispebjerg Hospital. Huset har navn efter indehaveren. I dag fungerer Karens Hus som kulturhus.