Spring til indhold

Svanemøllens Kaserne

Omkring 1895 opførtes Ingeniørkasernen på Vognmandsmarken, som var et areal der siden 1500-tallet havde tilhørt de københavnske vognmænd.

Kasernen skulle bruge størstedelen af arealet til øvelsesterræn, men en mindre del, der lå øst for jernbanen til Helsingør, blev udlagt til villaer i kvarteret ved Ryvangs Allé.

Ingeniørkasernen blev tegnet af arkitekten Caspar Leuning Borch (1853-1910).

I 1954 ændredes kasernen navn til Svanemøllens Kaserne.

I dag bruges den bl.a. af Forsvarsakademiet og af Hjemmeværnet.