Axel Heides Gade

Axel Heide (1861-1915) var direktør for Privatbanken og involveret i firmaet A/S Christianshavns Oplagspladser, der stod for nogle af de første byggerier på Islands Brygge.

Han nævnes som den, der foreslog navnet Islands Brygge.

1955ca - Politikens kort - Amager 01 RES

Axel Heides Gade var i mange år en del af Islands Brygges industrikvarter. Her lå først og fremmest Dansk Soyakagefabriks bygninger.

Fabrikken var grundlagt i 1909, altså samtidig med at Islands Brygge blev anlagt.

Initiativet kom fra Østasiatisk Kompagni, som her forarbejdede sojabønner, hørfrø o.lign., der med ØK’s skibe blev sejlet fra bl.a. Manchuriet til København.

Axel Heidesgade 1-3 (3) RES
Sojakagefabrikken blev landskendt i 1980, da der skete en kraftig eksplosion i et produktionsanlæg. Fabrikken lukkede i 1991, men nogle af bygningerne er i dag bevaret, bl.a. den tidligere kraftcentral ved Axel Heides Gade, hvor Lægemiddelstyrelsen i dag har kontor.

Flere af soyakagefabrikkens bygninger er bevaret og genanvendt som boliger. De to store silobygninger (herunder), der ligger ud mod havnen blev opført i 1963, men er omkring 2005 ombygget til boligformål under navnet Gemini Residence.