Løvstræde

Gaden blev anlagt efter reformationen i 1536, hvor den blev kaldt Ny Gråbrødrestræde efter Gråbrødrekloster, der lå tæt ved. Gaden blev adgangsvej til det palæ, som Corfitz Ulfeldt opførte på det tidligere klosters grund.

Der fandtes allerede en gade med navnet Gråbrødrestræde (den nuværende Skindergade).

I 1600-tallet gik den dog under navnet Løvestræde, som med tiden blev til Løvstræde.