Spring til indhold

Bispeparken

Bebyggelsen er opført i 1940-41 og tegnet af arkitekterne Knud Hansen, Vagn Kaastrup og Kaare Klint m.fl. Den overordnede plan blev udformet af Ivar Bentsen.

Den består af 84 opgange med omkring 825 lejligheder. Ved opførelsen var Bispeparken Skandinaviens største, sammenhængende boligområde, der var opført på én gang.

For den lange, let buede blok mod Frederiksborgvej, stod Vagn Kaastrup.

Bispeparken kombinerer den traditionelle karrébebyggelse med de fritliggende boligblokke, som vandt frem i 1940’erne.

Mens byggeriet var inder projektering, overvejede man stadig at installere kakkelovne i lejlighederne. Men da man fandt ud af, at næsten alle, der skrev sig op til en bolig efterspurgte centralvarme, ændrede man planerne.

Luftfoto af Bispeparken, 1950. Udsnit. Optaget af Stadsarkivets fotografiske atelier (Københavns Stadsarkiv). Grundtvigs Kirke ligger øverst i billedet.

På hjørnet af Frederikborgvej og Tuborgvej, står Gunnar Westmanns “Sneugle”, der blev opstillet i 1968.