Axeltorv

Navnet skyldes, at biskop Absalon på hebræisk kaldes Axel. Tidligere kaldte man også nogen gange København for Axelstad – Absalons stad.

Men måske kan navnet også indeholde en reference til de axel-torve i andre byer, hvor der blev drevet handel fra vogne (med aksler).

Torvet blev anlagt i 1917, da >Københavns Hovedbanegård, der lå her på stedet, blev revet ned.

Axeltorv har inspireret til navngivning af den markante bygning Axelborg, der bæev opført i 1920. Den er tegnet af arkitekterne Arthur Wittmaack og V. Hvalsøe.

Axeltorv har inspireret til navngivning af den markante bygning Axelborg, der blev opført i 1920. Den er tegnet af arkitekterne Arthur Wittmaack og V. Hvalsøe.

På Axeltorv blev der i 1986 opstillet en skulptur udført af billedhuggeren Robert Jacobsen med titlen “De syv aksler”.

Ved Axeltorv opføres i 2015-16 en markant bebyggelse, der har fået navnet "Axel Towers".

Ved Axeltorv opføres i 2015-16 en markant bebyggelse, der har fået navnet “Axel Towers”.