Spring til indhold

Getsemane Kirke

Kirken har sit navn efter en lokalitet, der nævnes i Bibelen som det sted hvor Jesus opholdt sig før korsfæstelsen.

I 1894 åbnede en midlertidig kirke på stedet. I 1900 blev der ud mod gaden opført et 31 meter højt tårn efter tegning af arkitekt Hans Wright (1854-1925).

I 1915-1916 blev den nuværende kirke opført i tilknytning til tårnet.

Udvalget for Kirkesagens Fremme i København bekostede en del af byggeriet.

Sognet blev udskilt fra Sankt Matthæus Kirkes sogn i 1900.

Inde i kirken sidder en fresko udført af Oscar Matthiesen, der forestiller Kristus og de tre apostle i Getsemane have.

I