Spring til indhold

Kristian Erslevs Gade

Gaden er opkaldt efter historikeren Kristian Erslev (1852-1930). Han var bl.a. leder af Rigsarkivet, som i dag er den eneste “beboer” med adresse på gaden.

Rigsarkivet tog en nyopført bygning i brug her i 2009. Det var oprindeligt planen, at arkivet skulle være flyttet fra Slotsholmen til Ørestad Nord, men beslutningen blev ændre, så man i stedet valgte at bygge et magasin til arkivet langs Kalvebod Brygge, hvor Københavns Godsbanegård tidligere havde ligget.

Bygningen blev tegnet af arkitektfirmaet PLH-arkitekter. På facaden er udført en murstensdekoration, hvor der står “Danmarks Rigsarkiv” med runeskrift.

I forbindelse med byggeriet anlagdes også Carsten Niebuhrs Gade.