Spring til indhold

Frederiksborgvej (Emdrup)

Vejen er en del af den gamle landevej fra København til Frederiksborg Slot.

Lidt nord for krydset med Emdrupvej lå tidligere kroen Emdruplund. Den var landevejskro, men serverede også for selskaber og til kroen hørte en forlystelseshave, med bl.a. en skydebane. Kroen blev revet ned i 1935.

Hvor kroen lå, blev der i 1937 bygget et børnehjem. Det var institutionen Iagttagelseshjemmet Emdrupgård, der var etableret i 1879 på Vesterfælledvej på Vesterbro. Her blev anbragt drenge, der forsømte skolegangen. Emdrupgård er i dag stadig en institution for børn og unge.

Ved siden af Emdrupgård ligger Holbergskolen, som blev opført i 1952 efter tegninger af arkitekten Carl Nimb (1897-1965). Skolen er formentlig opkaldt efter forfatteren Ludvig Holberg.

Ved grænsen til Gladsaxe Kommune lå Søborghus Kro. Den nævnes allerede i 1500-tallet og fik kongeligt privilegium som landevejskro i 1657. Ved kroen var en have ned mod Utterslev Mose, hvor der var forskellige forlystelser og musik.

Kroen blev revet ned i 1939 og på stedet blev der opført et boligkompleks.