Spring til indhold

Kastrup Værk

Kastrup Værk (11)RES

En tysk hofstenhugger, Jacob Fortling (1711-1761), anlagde i 1755 et industrikompleks ved Kastrup. Det bestod af et kalkbrænderi, et teglværk og en fabrik, hvor der blev produceret fajance.

Fortling opførte en bolig, Kastrupgård, i Kastrup landsby. Alléen blev anlagt som forbindelse mellem fabrikken og boligen.

Kastrup Værks grundlægger har givet navn til Jacob Fortlingsvej.

Produktionen på Kastrup Værk var baseret på kalk fra øen >Saltholm i Øresund og bornholmsk ler.

Råvarerne kom med skib, og værket var placeret ved Kastrup Knæ, som var et lille fremspring på kysten, for at der her kunne der anlægges en havn.

I 1823 blev værket overtaget af Martin Petersen, som endvidere etablerede bjergningsvæsen. Han forbedrede værket, havnen og anlagde et bryggeri. Det har givet værket navnet Bryggergården, som i dag også er navnet på den vej, værket ligger på.

I 1885 var bryggeriet blevet så stort, at det flyttede til en ny bygning ved Saltværksvej.

I 1899 blev Kastrup Værk solgt til Ny Kalkbrænderi A/S, som udvidede havnen – hvad der også var til gavn for de øvrige industrivirksomheder.

Selskabet skød ny kapital i virksomheden, og i 1907 udvidede man virksomheden med en sandstensfabrik og et mørtelværk.

Efterhånden kom der flere andre industrier til ved Kastrup Havn. I midten af 1800-tallet blev der opført et glasværk ved siden af Kastrup Værk.

1955 lukkede Kastrup Værk produktionen, men firmaet drev havnen videre, indtil den i 2000 blev solgt til Skanska A/S.

Kastrup Værk er fredet.