Kastrup Værk

Kastrup Værk (11)RES
En tysk hofstenhugger, Jacob Fortling, anlagde i 1755 et helt industrikompleks Kastrupværk, der bestod af et kalkbrænderi, et teglværk og en fabrik, hvor der blev produceret fajance.

Produktionen var baseret på kalk fra >Saltholm og bornholmsk ler, hvilket forklarer fabrikkens beliggenhed.

Fortling boede selv på >Kastrupgård i nærheden af fabrikken.

Efterhånden kom der flere andre industrier til. I midten af 1800-tallet blev fabriksanlægget indrettet til glasværk. Det var Holmegårds Glasværk ved Næstved, der etablerede en filial. Først producerede man mundblæste glas, men senere gik man over til mere industriel produktion, og fremstillede f.eks. medicinglas- og flasker. Glasværket ophørte i 1979.

Her har også været en saltfabrik og et hvidtølsbryggeri, som har givet anlægget sit nuværende navn: Bryggergården. Bryggeren drev også et værtshus, der gik blev kaldt Kystens Perle, som nu er dets rigtige navn.