Zinnsgade

Gaden er opkaldt efter grosserer Ludvig Zinn (1808-1868).

Zinn havde et landsted her kaldet Villa Elba. Det var oprindeligt navnet på Collinsgade, der går parallelt med Zinnsgade.