Spring til indhold

Borgmester Christiansens Gade

Flere gader i kvarteret har navne efter fremtrædende personer i arbejderbevægelsen.

Christian Christiansen (1865-1919) var uddannet snedker og blev havde tillidsposter i snedkernes fagforeninger. Han var borgmester i København i årene 1913 til 1917.

Gadens midterste del blev anlagt i starten af 1920’erne. I 1930’erne blev den forlænget til begge sider, så den fik forbindelse med P. Knudsens Gade mod vest og Sydhavnsgade mod øst.

Ejendommen på begge sider af Mozarts Plads er tegnet af arkitekten Christian Mandrup-Poulsen (1865-1952).

I gadens vestlige del ligger et byggeri med aldersrenteboliger – altså lejligheder for pensionister (til højre på billedet herover). Det blev opført i 1949 efter tegninger af arkitekterne Povl Baumann (1878-1963) og Aage Müller (1900-1954).

En del af komplekset ligger ud mod P. Knudsens Gade.

Gadens østlige del hed oprindeligt Frederiksholmsgade. Her lå flere, større virksomheder, som Nordisk Diesel og General Motors.