Borgmester Christiansens Gade

Flere gader i kvarteret har navne efter fremtrædende personer i arbejderbevægelsen.

Christian Christiansen (1865-1919) var uddannet snedker og blev havde tillidsposter i snedkernes fagforeninger. Han var borgmester i København i årene 1913 til 1917.

Gadens midterste del blev anlagt i starten af 1920’erne. I 1930’erne blev den forlænget til begge sider, så den fik forbindelse med P. Knudsens Gade mod vest og Sydhavnsgade mod øst.

Ejendommen på begge sider af Mozarts Plads er tegnet af arkitekten Christian Mandrup-Poulsen (1865-1952).

Gadens østlige del hed oprindeligt Frederiksholmsgade.