Spring til indhold

Tugt- og børnehuset

tugthuset-efter-bruun-res


Tugt- og Børnehuset i København blev oprettet 1605 med forbillede i det nederlandske Amsterdam Tuchthuis fra 1595.

Formålet var dels at anbringe lediggængere og uddanne dem til håndværkere, dels at skabe en statslig produktion af klæde. Desuden optog man omstejfende gadebørn.

Institutionen lå i sit første år ved Helligåndshuset i det indre København, men kongen mente, at placeringen midt i byen var lige fornem nok, så han skænkede en grund på Christianshavn, så institutionen kunne flyttes dertil.

Her kom det fra 1660’erne til at ligge på det nuværende Christianshavns Torv. Det blev i starten brugt til vanartede, ulydige og forældreløse børn, men senere også brugt til tyve, tiggere og “løsagtige” kvinder.

Her sad f.eks. Sidse Poulsdatter fra Dragør, der i 1769 havde stjålet et par stykker lærred fra blegepladsen syd for byen. Hun blev dog benådet i 1776 på grund af god opførsel, men da hun kom hjem til Dragør, var hendes mand i mellemtiden død.

Tugthuset fik nu mere karakter af en tvangsarbejdsanstalt, hvor man bl.a. producerede tøj til militæret.

1739-1741 opførtes en ny bygning, hvor der også kunne indsættes mandlige fanger. Der opførtes også et såkaldt rasphus, hvor fangerne raspede træ, så spånerne kunne anvendes til at producere farvestoffer. Det var et arbejde, der var yderst skadeligt for lungerne.

Forholdene for de indsatte var meget ringe, og f.eks. blev der serveret mad, som var uegnet til menneskeføde. For at skylle maden ned, kunne fangerne købe brændevin.

I 1790 blev der ikke længere indsat børn i fængslet, der nu skiftede navn til ”Tugt-, rasp- og forbedringshuset”.

I 1817 lavede fangerne oprør og brændte bygningen af. Flere af oprørerne blev henrettet. De øvrige fanger blev indsat i Søkvæsthuset, der fungerede som nødfængsel. Nogle af oprørerne blev henrettet.

Kvindefængslet set fra Overgaden Neden Vandet. Foto af ukendt fotograf 1915 (Københavns Museum).

Tugthusets bygning blev genopført i begyndelsen af 1860’erne. Som en slags anneks, blev der i Sankt Annæ Gade opført en arrestbygning, hvor Veterinærskolen tidligere havde ligget.

Bygningskomplekset hed officielt Christianshavns Straffeanstalt, men blev i daglig tale kaldt for ”Kvindefænglset”. Arkitekten var N. S. Nebelong og bygningerne eksisterede helt frem til 1928, hvor det blev nedrevet. I stedet blev den nuværende bygning “Lagkagehuset” opført på hjørnegrunden ud mod Christianshavns Torv.

Institutionen har givet navn til Børnehusbroen som fører Torvegade over Christianshavns Kanal.