Spring til indhold

Haderslevgade

En del gader på Vesterbro har navne efter byer eller lokaliteter i de tidligere hertugdømmer Slesvig og Holsten.

Haderslevgade blev sammen med de øvrige gader omkring Enghave Plads projekteret i 1880’erne, men fik først sit navn i 1897.

Udsnit af Kort over Kjøbenhavn og Frederiksberg. Udført af V. F. A. Berggreen m.fl. 1894. (Det Kgl. Bibliotek)
Udsnit af Kort over Kjøbenhavn og Frederiksberg. Udført af V. F. A. Berggreen m.fl. 1894. (Det Kgl. Bibliotek)

Haderlevgade går på begge sider af Enghave Plads. Herunder ses gaden set fra pladsen mod syd.