Gammel Jernbanevej

Vejen var fra 1847 tilkørsel til Valby Station. Den lå, hvor vejen drejer lige nord for jernbanen.

I 1864 blev banen mellem København og Roskilde omlagt, så den i stedet gik via Frederiksberg.

I tiden derefter fik vejen derfor navnet Gammel Jernbanevej.

I 1911 blev jernbanen igen ført via Valby og den nuværende Valby Station opført.

Ud til Gammel Jernbanevej lå landstedet Valhøj.