Silkegade

Gaden har navn efter Silkekompagniet, der blev stiftet i 1618 på kong Christian den 4.’s initiativ. Kompagninet havde en fabrik her på hjørnet af Pilestræde.

Til kompagniets medlemmer blev der i Silkegade opført 14 ens huse med omkring 50 lejligheder. Bygningerne var tegnet af arkitekten Hans van Steenwinckel (1587-1639). Her blev indkvarteret nogle tyske silkevævere, som kongen havde fået til landet, for at igangsætte en silkeproduktion,

Silkekompagniet blev formentlig nedlagt i 1631, for her blev nogle af husene og en gård i Pilestræde indrettet til et domus misericordiæ – de fattiges centralhus.

Herfra uddelte man en gang om ugen mad og penge til de fattige og stedet fungerede også som arbejdsanvisning. Her var også en ”heglestue”, hvor der blev forarbejdet hør, der kunne uddeles til de fattige, så de kunne få tøj.

Efter 1769 flyttedes forsorgen for de fattige til Almindelig Hospital.