Søarsenalet

Fra omkring 1610 opførtes en flådehavn – Søarsenalet – syd for Københavns Slot. Her kunne flådens skibe blive udrustet.

På hver den ene side af søarsenalets havnebassin lå >Tøjhuset, hvorfra skibene fik kanoner og ammunition ombord, og på den anden siden >Proviantgården, som var flådens lager for proviant m.m.

Flådehavnen var forbundet med havnen udenfor gennem en ca. 120 meter lang kanal. Hver aften blev kanalen lukket med en kraftig bom, der var så tung, at der skulle 100 mand til at flytte den, men den var dog forsynet med et spil, så kun én mand kunne lukke bommen.

Ud mod havnen dækkede en bygning indsejlingen til havnen.

Hele komplekset er formentlig opført af bygmester Hans Steenwinkel den ældre.

Under opførelsen kunne kong Christian den 4. kunne godt lide at besøge havnen og se på arbejdet. Han fik bygget en gang fra slottet og til havnen, men han kom aldrig helt uventet, for han havde altid sin hund med, som løb i forvejen, så arbejderne vidste at kongen var på vej.

Havnen blev kastet til i 1860’erne og i stedet blev Bibliotekshaven anlagt på stedet.