Spring til indhold

Englandsvej

Navnet Englandsvej kan skyldes, at vejen gik forbi landsbyen Sundbyvesters engeområder. Mere sandsynligt er det dog, at vejnavnet er en del af en større plan for navngivningen af vejene på Amager, hvor mange er opkaldt efter lande eller landområder. Da Sundbyerne blev indlemmet i Københavns Kommune i 1902, måtte mange veje omdøbes, fordi vejnavnet fandtes i kommunen i forvejen.

Vejen hed indtil 1902 Kirkevej, fordi den førte ud til til Tårnby Kirke.

Vejen var oprindeligt bygade i Sundbyvester. Strækningen fra Sundholmsvej til Amagerbrograde blev først anlagt 1780’erne, da Amagerbrogade blev nyanlagt.

På Englandsvej 28 (hjørnet af Sundholmsvej) lå Dansk Aluminium Industri A/S, der fremstillede køkkenudstyr, mejeriartikler m.m., men blev især kendt for sine gryder med handelsnavnet “Kløverblad”. Firmaet blev grundlagt i 1906 som A/S Dansk Staalbeholderfabrik, og lå i starten i Ryesgade.

I 1910 opførtes de første bygninger ved Englandsvej og firmaet overtog et maskinsnedkeri, som var grundlagt i starten af 1900-tallet af byggeentreprenøren Herman Ebert. I dag bruges de bygninger, der er tilbage fra aluminiumsfabrikken, bl.a. af et supermarked (billedet herover).