Spring til indhold

Roskildevej (Frederiksberg)

Den oprindelige landevej mellem København og Roskilde gik syd om Søndermarken til Valby.

I 1776 blev den omlagt, så den blev en forlængelse af Vesterbrogade, og gik over Frederiksberg Bakke, tæt forbi Frederiksberg Slot.

Roskildevej set fra Frederiksberg Bakke mod Vesterbro. Til venstre ligger Lakajgården. Maleri af Albert Gottschalck med titlen Fra Frederiksberg bakke. Vinter,1894. Tilhører Den Hirschsprung Samling.
Roskildevej set fra Frederiksberg Bakke mod Vesterbro. Til venstre ligger Lakajgården. Maleri af Albert Gottschalck med titlen Fra Frederiksberg bakke. Vinter,1894. Tilhører Den Hirschsprung Samling.

I tilknytning til slottet blev Lakajgården opført i begyndelsen af 1700-tallet til køkken, stalde og vognremiser.

Gården er forbundet med slottet gennem en underjordisk gang. I slutningen af 1860’erne blev der ved Lakajgården bygget et ridehus.

Selve vejføringen over bakken voldte i slutningen af 1800-tallet problemer, bl.a. fordi det var vanskeligt at føre en sporvognslinje denne vej. Derfor projekterede man en gennemskæring, hvor vejen skulle føres under Frederiksberg Bakke i en tunnel. Projektet blev dog aldrig til noget.

Nedenfor Frederiksberg Bakke ligger en lille samling huse (herover), der formentlig stammer fra anden halvdel af 1800-tallet.

Overfor Nordens Plads ligger en række ejendomme (herover) opkaldt efter Frederiksbergs nordiske venskabsbyer, Bærum, Havnefjord, Tavastehus og Uppsala. De blev opført i 1950’erne af et privat selskab. Den vestligste karré stod dog først færdig i 1970’erne.