Spring til indhold

Høeghsmindevej

Høeghsminde var en ejendom, der lå omkring krydset mellem Høegsmindevej og Bernstorffsvej.

Den var opkaldt efter præsten Hans Jørgen Christian Høegh (1738-1805), som også er blevet mindet i Høeghs Allé.

Høegh fik embedet som præst ved Gentofte Kirke i 1783 og byggede ejendommen Høeghsminde på en del af Tranegårdens jord.

Vejen hed indtil 1927 Nordbane Allé, men på grund af risikoen for forveksling med Nordbanegade på Nørrebro, blev det ændret til det nuværende navn.

Høeghsmindeparken er en boligbebyggelse ved Bernstorffsvej- Den blev opført i 1930’erne og er tegnet af arkitekten Charles Schou (1884-1973).