Amagerbro

Mellem Christianshavn og de to gamle landsbyer, Sundbyøster og Sundbyvester, lå stadig til 1909 et ubebygget område, der var et levn fra de militære beskyttelseszoner omkring hovedstaden. Efter forsvarsloven i 1909 blev det frigivet til bebyggelse.Her opførtes efter 1900 bydelen Amagerbro.

Kvarteret Amagerbro er betegnelsen for bydelen nord for >Prags Boulevard.

Det meste af arealet tilhørte I.P.Holmblad, men blev købt af et konsortium, A/S Amagerbro, hvis direktør var Chr. B la Cour. Et grundstykke blev solgt til Carl Lunds fabrikker, og rest bebygget med lejligheder. Selskabet opførte selv nogle af ejendommene, f.eks. Hollænderhus, Haabet, Tylvten og Borgerbo, mens andre bygmestre opførte resten.

Gadenavnene blev besluttet efter en konkurrence i Dagbladet Politiken.

1918-amagerbro-grundsalg-amager-vejviser-1918-res

1909 blev demarkationslinien, der gik ved den nuværende Prags Boulevard, ophævet.

To år forinden var der stiftet et aktieselskab med navnet ”Amagerbro”, der skulle stå for bebyggelsen af de holmbladske grunde mellem Amagerbrogade og Amager Fælledvej/Sundholmsvej. Det var hensigten af bebygge lidt efter lidt, og lade de eksisterende fabrikker og oplagspladser i området blive indtil videre.

 

Bebyggelsen kom først for alvor i gang i 1912. Bladet ”Verden og Vi” skrev i 1916: ”Den ny Amager-By rummer beboere af næsten alle samfundsklasser, dog synes Embedsmænd, Officerer, Forretningsfolk og Kunstens Børn, særligt at have foretrukket dette aabne og luftige kvarter (…). I så godt som alle Lejligheder findes Badeværelse med Kar eller Styrtebad, og meget ofte varmt Vand i Køkkenet.
Selvfølgelig er disse lejligheder ikke billige. Men publikum har opdaget, at dette Moment opvejes af (…) at der kræves mindre hjælp i husholdningen”.

I 1915 godkendes gadeplanen for kvarteret og snart efter nedrives de gamle traktørsteder langs Amagerbrogade, Lykkens Prøve og Bon Esperance, ligesom en del af bygningerne til Holmblads limfabrik forsvinder.

I 1921 er folketallet for Amagerbro Kvarter 7.500. Ti år tidligere boede her 3.700 og i 1901 kun 150.