Spring til indhold

Ewaldsgade

Gaden er opkaldt efter digteren Johannes Ewald (1743-1841). Han har dog næppe nogen forbindelse med Nørrebro.

Ewaldsgade blev anlagt af inspektøren på Københavns Ladegård, Frederik Christopher Bülow (1811-1890). Han udstykkede et større område af ladegårdens jord på Frederiksberg og anlagde bl.a. Bulowsvej.

1856 - Orienteringsplan over Nørrebro og Blågård (Københavns Stadsarkiv) Udsnit Ewaldsgade

Inden Ewaldsgade blev navngivet, kaldtes den øjensynligt blot Brogade, som det ses på kortet herover fra 1856.

Som forbindelse til Ladegårdsvejen (som Åboulevard hed tidligere), byggede Bülow en privat bro over Ladegårdsåen. Broen blev kendt som Bülows Bro.

Bülows plan med udstykningen på Nørrebro var at udnytte den store efterspørgsel efter boliger til et intensivt byggeri af etageboliger.

Men fordi Ewaldsgade lå i første række ud mod Peblingesøen, udlagde han grundene her til mere eksklusivt villabyggeri som på Frederiksberg.

Ewaldsgade 5

F. C. Bülow var selv én af de første beboere på Ewaldsgade. Han flyttede ind i en villa (billedet herover), tegnet af arkitekten N. S. Nebelong (1806-1871) i 1852 – netop samme år, som den militære beskyttelseszone på Nørrebro blev ophævet, og villabyggeri som dette blev lovligt.

Herholdts villa facade

Arkitekten J. D. Herholdt (1818-1902) tegnede sit eget hus (herover) på hjørnet af Ladegårdsvejen (som Åboulevard hed dengang).

Bygningen er opført omkring 1858 og er i dag fredet.