Østerbros historie

oesterbo-i-begyndelsen-af-1800tallet-efter-bruun-res
Navnet Østerbro kendes tilbage til 1770’erne og kan henvise til, at der umiddelbart udenfor Østerport var en mindre bro, der førte vejen over voldgraven.

Det er nok mere sandsynligt, at navnet betyder, at landevejen udenfor byporten var brolagt – i hvert fald på den første strækning ud til Sortedamssøen.