Spring til indhold

Hans Jensens Vej

Hans Jensen (1728-1781) var bonde på Bjerregård, der var den første gård, som flyttede ud fra Gentofte landsby omkring 1766.

Han blev kaldt for “den lærde bonde”, fordi han havde tilegnet sig en stor viden om landbrug efter de moderne principper som godsejer J. H. E. BernstorffBernstorff Slot gennemførte på sine jorder.

Dermed blev Hans Jensen et forbillede for reformerne af det danske landbrug, der gennemførtes i slutningen af 1700-tallet.

Hans Jensens gård Bjerregård blev bygget på de marker, den havde fået tildelt efter omfordelingen af jorden i Gentofte og kom til at ligge omtrent ved krydset mellem Hans Jensens Vej og Lyngbyvej.

Hans Jensen boede dog kun her til 1772, hvor han flyttede til Holbækegnen.

Bjerregård bestod indtil den blev revet ned i 1922.