Amager Boulevard

Amager Boulevard - postkort sendt 1911 RES
Før vejen blev anlagt i årene 1904 til 1907, gik trafikken over Langebro til Amager via Langebrogade eller via Enveloppevej syd om Christianshavns Vold..

Efter udvidelsen af H. C. Andersens Boulevard i 1890’erne, opstod ønsket om at forlænge denne gennemkørselsgade til Amager. En ny Langebro bandt de to ny gader sammen.

Fra starten blev der plantet træer langs vejen, så den var en ”rigtig” boulevard.

På strækningen mellem Amager Fælledvej og Amagerbrogade, stod træerne langs en bred midterrabat.

Amager Avis skrev i 1906: ”Amager-Boulevarden nærmer sig nu sin fuldførelse fra Langebro til Amagerbrogade, hvor den i en bredde paa ca. 40 alen udmunder omtrent midt for Frelserens Kirkegaard over Københavns Trælasthandels plads. Da samtidig Amager Fælledvej bliver omlagt i moderne form, helt ud forbi den nye arbejdsanstalt [dvs. Sundholm], vil der her blive plads for et stort, nyt kvarter tæt ved København [dvs. Amagerbro] og dog i frie, landlige omgivelser ,ed udsigt over voldterrænet, Kalveboderne og havnen. Her vil snart rejse sig store, flotte ejendomme.”