Spring til indhold

Mosaisk Nordre Begravelsesplads

Den jødiske begravelsesplads i Møllegade stammer helt tilbage fra 1693. Møllegade kaldtes dengang for Jødevejen.

Gravpladsen blev sidste gang brugt i 1967, hvorefter medlemmer af Mosaisk Troessamfund blev begravet på Mosaisk Vestre Begravelsesplads ved siden af Vestre Kirkegård.

Efter jødisk skik sløjfes gravene aldrig, så gravpladsen på Nørrebro bliver liggende som den er.

Der er offentlig adgang til begravelsespladsen i sommerhalvåret.

Indgangsbygningen til begravelsespladsen i Møllegade.