Spring til indhold

Mosaisk Nordre Begravelsesplads

Den jødiske begravelsesplads i Møllegade stammer helt tilbage fra 1693. Møllegade kaldtes dengang for Jødevejen.

Gravpladsen blev sidste gang brugt i 1967, hvorefter medlemmer af Mosaisk Troessamfund blev begravet på Mosaisk Vestre Begravelsesplads ved Vestre Kirkegård på >Vestre Kirkegårds Allé.

Efter jødisk skik sløjfes gravene aldrig, så gravpladsen på Nørrebro bliver liggende som den er.

Der er offentlig adgang til begravelsespaldsen i sommerhalvåret.

Indgangsbygningen til begravelsespladsen i Møllegade.