Spring til indhold

Taksigelseskirken

Taksigeleseskirken. Tegning af Kiærboe 1927 (Det Kgl. Bibliotek).

På hjørnet af Jagtvej og Teglværksgade blev Taksigelseskirken, der er opført i midten af 1920’erne.

Navnet skyldes, at pengene til opførelsen af kirken kom fra en indsamling, der gik ud på at sætte et mindesmærke som tak til Gud for de danskere, der overlevede 1. Verdenskrig.

Kirken blev tegnet af arkitekten Frederik Kiærboe (1878-1952) i en stil, der minder om middelalderkirker.

Før Taksigelseskirken var færdig, havde Aldersro sogn fra 1908 en midlertidig kirke, tegnet af arkitekten Aage Bugge (1874-1949). Den lå ved Aldersrogade og var bygget af kokolit, som var et byggemateriale som bl.a. var lavet af skaller fra kokosnødder.

Den midlertidige kirke havde tidligere været i Mariendal Kirkes sogn og blev flyttet til Taastrup, hvor den i dag er katolsk kirke.

Den midlertidige kirke. Foto 1927. (Det Kgl. Bibliotek).

Kirkens altertavle er malet af Aksel Jørgensen (1883-1957) og forestiller Jesus sammen med en spedalsk. De andre figurer på billedet er genkendelige personer fra kvarteret omkring kirken. Også Aksel Jørgensen voksede op i nærheden. Altertavlen var erstattet af en anden fra 1937 til 2007.

Taksigelseskirkens sogn udgør et pastorat sammen med Lundehus Kirke.