Det Kongelige Bibliotek

Biblioteket blev grundlagt af kong Frederik den 3. omkring 1665. Kongen elskede bøger og havde en samling på 20.000 bind. Det fik til huse i kunstkammerbygningen, hvor også Rigsarkivet ligger.

I stueetagen i biblioteks- og arkivbygningen var der oplagret kanoner, men da de blev flyttet i 1860’erne, og biblioteket fik pladsen tilbudt, fremsatte overbibliotekaren i stedet ønsket om en helt ny bygning til at huse den nationale bogsamling.

kongelige-bibliotek-interioer-efter-trap-3-res

Den store sal i det gamle bibliotek.

Da man på dette tidspunkt var i færd med at sløjfe Flådens udrustningshavn Søarsenalet bagved, og Staten i forvejen ejede grunden her, blev løsningen at opføre en ny biblioteksbygning ud mod Christiansgade (som Christians Brygge hed dengang).

I det nordøstlige hjørne blev de gamle hvælvinger bevaret. Her er i dag Dansk Jødisk Museum.

Over indgangen til biblioteket står på latin: “I begyndelsen var ordet”.

Biblioteksbygningen stod færdig i 1906 og blev tegnet af arkitekten Hans J. Holm (1835-1916). De mere end 1 million bøger i det gamle bibliotek, blev flyttet ved hjælp af et elektrisk tog, der kørte på en bro mellem den gamle og den nye bygning.

kongelige-bibliotek-facadetegning-efter-trap-3-resMellem biblioteksbygningen, Proviantgården og Tøjhuset ligger Bibliotekshaven som tidligere var udrustningshavn for Flåden. Anlægget er beskrevet nærmere under Søarsenalet.

det-kongelige-bibliotek-res

I 1968 blev der mod havnen tilføjet en tilbygning og i 1999 kom ”Den sorte diamant” til som endnu en tilbygning. Den er tegnet af arkitekter fra firmaet Schmidt, Hammer og Lassen.

 

 

Pladsen foran den nye del af biblioteket har i 1999 fået navn efter den danske filosof og forfatter Søren Kierkegaard.