Spring til indhold

Frederikssundsvej

[Denne side ajourføres senere]

Vejen er udfaldsvejen fra København mod Utterslev og videre til Frederikssund.

Den begynder ved Nørrebro Station. Overfor stationen ligger en forretningsbygning fra 1968-1971, der blev tegnet af arkitekterne Poul Erik Thyrring og Gert Edstrand. Her lå indtil 1996 varehuset Schou-Epa.

På det modsatte hjørne er i 2022 opført Kampsportens Hus, der er tegnet af arkitektfirmaet Entasis. Huset er inspireret af arkitekturen i Asien, hvor nogle af kampsportsformerne kommer fra.

På hjørnet af Frederiksborgvej ligger Kandestøbergården, som er en beboelsesejendom fra slutningen af 1930’erne. Den har som noget usædvanligt et tag beklædt med kobber.

Her lå et traktørsted, der kaldtes Navnløse. Det var ét blandt flere udskænkningssteder langs udfaldsvejen. Et andet var Hotel Børsen, på den vestlige side af gaden.

På hjørnet af VibevejJohan Wallmanns keramiske værksted, der i 1880’erne og 1890’erne blev et samlingspunkt for kunstnere som Thorvald Bindesbøll, Theodor Phillipsen og brødrene Niels og Joakim Skovgaard.

Ved >Musvågevej ligger Kapernaumskirken.

På hjørnet af Peter Ipsens Allé ligger Povl Fechtels Hospital. Det blev grundlagt i 1570 i Møntergade i det indre København, som en stiftelse. Povl Fechtel var kongens møntmester.

I 1908 fik stiftelsen opført bygningen på Frederikssundsvej efter tegninger af arkitekten C. C. A. Nielsen. Bygningen havde 32 friboliger for ældre kvinder af “den tjenende klasse”. I dag er Fechtels Hospital ungdomsboliger.

Frederikssundsvejens Skole blev bygget i 1904 med Ludvig Fenger (1833-1905) som arkitekt. I 1911 var der 2.200 elever på skolen, der blev undervist i tre hold i løbet af dagen.

Skolen blev udvidet i 1934 ved arkitekt Axel Ekberg (1882-1935). Den lukkede som folkeskole i 2008, men bygningerne bruges i dag af specialskolen Charlottegården.

Skolen havde en forgænger på hjørnet af Frederikssundsvej og >Lærkevej, der hed Skolen på Utterslev Mark. Den var oprettet i 1884 af Rødovre-Brønshøj Kommune, som kvarteret hørte til dengang.

Tomsgårdens Brandstation. Facaden mod Frederikssundsvej. (Architekten, 1910).

Ved krydset med Tomsgårdsvej og Hulgårdsvej ligger Frederikssundsvejens Brandstation (I dag: Tomsgårdens Brandstation). Den blev bygget omkring 1906 og er tegnet af Københavns Stadsarkitekt Hans Wright (1854-1925) i nybarok stil.

Ved opførelsen var brandvæsenets køretøjer endnu hestetrukne, så staldanlæg var en væsentlig del af byggeriet.

Tomsgårdens Brandstation. Garage. (Architekten, 1910).

Hvor Frederikssundsvej møder Borups Allé, blev der i 1908 opført en stor beboelsesejendom på én af byens højeste punkter. På grund af den udsatte beliggenhed for vejr og vind, blev den i folkemunde kaldt “Blæsenborg”.