Spring til indhold

Skovgårdsvej

Skovgård var oprindeligt en bondegård, der lå i Ordrup landsby.

Da byen brændte i 1798, blev Skovgård genopført udenfor byen.

Skovgården ca. 1945.

Omkring 1820 blev gården ombygget til et landsted af løjtnant F. C. E. von Scholten.

I 1831 blev den købt af grosserer Hans Puggaard og hos ham kom datidens kunstnere og politikere.

I 1866 købte litteraturhistorikeren Gotfred Rode ejendommen og omdannede den til højskole. Den fungerede dog kun til Rodes død i 1880, og herefter blev Skovgård igen samlingsted for kulturpersonligheder.

Omkring 1950 blev gårdens bygninger revet ned forud for opførelse af Skovgårdsskolen. Hovedbygningen blev dog bevaret og flyttet til Krathusvej.