Vester Søgade

Efter nedlæggelsen af voldene omkring den indre by, blev der anlagt et helt nyt kvarter mellem den gamle fæstningsring og søerne.

På østsiden af søerne etableredes et gadeforløb, bestående af Vester Søgade, Nørre Søgade og Øster Søgade.

Vester Søgade blev dog først anlagt i begyndelsen af 1900-tallet, fordi sporterrænet ved Københavns Banegård forhindrede passage langs med Sankt Jørgens Sø.