Spring til indhold

Ryvangs Allé

Ryvangs Allé har formentlig sig navn efter ordet ryd, der betyder en rydning.

Området hørte til den nu nedlagte landsby Serritslev, hvis bønder kan have ryddet land her til opdyrkning.

Alléen blev anlagt omkring 1900 gennem det område, som Københavns Kommune nogle år tidligere havde udlagt til villabebyggelse. Man ville gerne sikre plads, så de gode skatteydere ikke flyttede til Frederiksberg eller Gentofte.

Ryvangskvarteret fik pålagt servitutter, så der kun måtte bygges villaer og ikke etageejendomme. Ud mod Strandvejen blev dog tilladt tre-etages boligblokke. Der måtte heller ikke i kvarteret anlægges fabrikker, butikker eller beværtninger.

Kvarteret ved Ryvangs Allé blev præget af store villaer og blev opført i 1900-tallets første år. Ryvangs Allé 22 (billedet herover) er fra omkring 1907 og tegnet af arkitekten Emil Jørgensen (1858-1942).

På Ryvangs Allé 8 ligger en ottekantet villa (herunder) fra omtrent samme tidspunkt. Den er tegnet af arkitekten Anton Rosen (1859-1928).

I den nordligste del af Ryvangs Allé ligger Hellerup Station.