Spring til indhold

Ryvangs Allé

Ryvangs Allé har formentlig sig navn efter ordet ryd, der betyder en rydning.

Området hørte til den nu nedlagte landsby Serritslev, hvis bønder kan have ryddet land her til opdyrkning.

Alléen blev anlagt omkring 1900 gennem det område, som Københavns Kommune nogle år tidligere havde udlagt til villabebyggelse. Man ville gerne sikre plads, så de gode skatteydere ikke flyttede til Frederiksberg eller Gentofte.

Kvarterets udformning var en del af den tyske byplanlægger Carl Strintz‘ forslag til en byplan for København fra 1901.

Matrikelkort over Ryvangskvarteret. Udater.et. (Det Kgl. Bibliotek).

Ryvangskvarteret fik pålagt servitutter, så der kun måtte bygges villaer og ikke etageejendomme. Ud mod Strandvejen blev dog tilladt tre-etages boligblokke.

Der måtte heller ikke i kvarteret anlægges fabrikker, butikker eller beværtninger.

Kvarteret ved Ryvangs Allé blev derfor præget af store villaer som blev opført i 1900-tallets første år.

Ryvangs Allé 6 (Fra Architekten 1908).

På Ryvangs Allé 6 ligger en ottekantet villa (herunder) fra 1906. Den er tegnet af arkitekten Anton Rosen (1859-1928). Bygherren var direktør Christian Magnussen.

I 1920’erne blev ejendommen udvidet med bl.a. et bibliotek. Det ligger i den ottekantede tilbygning ud mod Ryvangs Allé.

I stedet for en hane i vindfløjen, er den forsynet med en snegl.

Ryvangs Allé 8 er tegnet i 1913 af arkitekten P. A. Rosenkilde Gram (1883-1968).

Ryvangs Allé 10 (herunder) er bygget til murermester Bald i 1912 og tegnet af arkitekten Johannes Magdahl-Nielsen (1862-1941).

Ryvangs Allé 20 er bygget til grosserer Emil Hertz. Arkitekten var Albert Oppenheim (1879-1956).

Ryvangs Allé 22 (herover) er fra omkring 1910 og tegnet af arkitekten Jens Ingwersen (1871-1956) for kammersanger Vilhelm Herold. Ejendommen hedder Villa Ryborg.

Ryvangs Allé 24 (herover) er opført for direktør Andreas Christensen omkring 1916. Arkitekten var Frederik Christensen.

Ryvangs Allé 26 (herover) er tegnet af Albert Oppenheim (1879-1956) i 1916 til direktør Wellendorf.

Ryvangs Allé 28 (herunder) er ét af de få funktionalistiske huse i Ryvangskvarteret. Der er tegnet i 1935 af arkitekterne L. Bendixen og C. J. Klein.

Ryvangs Allé 46 er opført i 1916 for grosserer Thor Thulinius. Arkitekten var L. Bendixen.

Den funktionalistiske villa på Ryvangs Allé 48 skyldes arkitekten Svend Albinus (1901-1995). Huset er fra 1935 og blev opført for Ulla Olsen.

Det lidt utraditionel formede hus på Ryvangs Allé 52 skyldes arkitekten Povl Baumann. Det er opført omkring 1912.

Ryvangs Allé 54 er ét af kvarterets store palæer. Det blev bygget i 1916 for grosserer Henning. Arkitekten var Lorenz Paul Gudme (1861-1934).

I den nordligste del af Ryvangs Allé ligger Hellerup Station.