Spring til indhold

Augustagade

Gaden er opkaldt efter byggematadoren Hermann Eberts mor. Hun døde i 1895, og gaden er formentlig navngivet kort efter.

Vejen er anlagt i 1880 på jord der blev udstykket fra gården Thorsly. De første beboelsesejendomme i gaden blev opført i 1880’erne.

Amager Avis skrev i 1905: ”De første egentlige mærker af storstadens periferielle udsving satte sig først sent i halvfjerdserne i de for den tid typiske arbejderkaserner i Augustagade. De stod længe som et snadt skræmmebillede for al videre spekulationsbyggeri herude og tillige som en ubehagelig snyltegæst for den kommunale husholdning, som endnu førtes af det gamle Taarnby Sogn. Imidlertid fandt ved den stigende husleje i København flere og flere af de tarveligst stillede arbejdere herud.”

Det var vanskeligt at udleje lejlighederne i Augustagade, fordi den lå temmelig langt ude.

I 1896 blev sporvognslinien ad Amagerbrogade forlænget til Augustagade, og på vejens nordside blev der opført en remise og stald med plads til 116 heste.