Spring til indhold

Anker Heegaards Gade

Gaden er opkaldt efter fabrikanten Anker Heegaard (1815-1893). Hans fabrikker lå dels ved Blågårdsgade på Nørrebro, dels i Frederiksværk, og han har således ikke haft nogen speciel tilknytning til det område, hvor gaden ligger.

Anker Heegaard
Anker Heegaard

Gaden indgår i det kvarter, der omkring 1900 blev anlagt mellem Tivoli og Kalveboderne. Her lå tidligere en tømmergrav, som var en lille havn.

Flere af kvarterets gader har navne efter stiftere af legater og fonde.

Heegaard og hans hustru skænkede store beløb til velgørende formål. Han var formand for Industriforeningen og medlem af Københavns Borgerrepræsentation.

Hvor Anker Heegaards gade ligger i dag, var tidligere en lille havn. Udsnit af kort fra 1897.
Hvor Anker Heegaards gade ligger i dag, var tidligere en lille havn. Udsnit af kort fra 1897.