Spring til indhold

Frederiksborggade

Gaden er opkaldt efter Frederiksborg Slot langt fra København, som vejen i sidste ende fører til.

Indtil 1656 var Nørregade byens udfaldsvej mod nordvest. For at komme ud af byen, skulle man passere Nørreport, der dengang lå for enden af Nørregade.

Så blev det besluttet at flytte porten længere mod nord, og dermed mistede Nørregade sin betydning som hovedvej ud af byen.

Udsnit af J. J. Bruuns stik fra 1799, der viser gaden set fra Kultorvet.

Der blev anlagt en ny gade, som forbandt Kultorvet med den nye Nørreport.

alleen-udenfor-noerreport-res

Udenfor Nørreport havde udfaldsvejen et allé-agtigt udseende, og kaldtes også for Nørreports Allé.

Vejen var gik ikke direkte hen mod porten, men slog et par knæk undervejs. Porten ligger på billedet herover til venstre for alléen. Det høje kirkespir er Vor Frue Kirkes.

Da voldene blev sløjfet i midten af 1800-tallet, fik også gadens forløb helt frem til Dronning Louises Bro navnet Frederiksborggade.

På udsnittet af et kort fra 1872 herover, ses det projekterede vejforløb som den midterste af de tre planlagte gader, Vendersgade, Frederiksborggade og Gothersgade.

Frederiksborggade udenfor Nørreport blev i anden halvdel af 1800-tallet bebygget med herskabelige ejendomme.

Gaden var – som det fremgår af Illustreret Tidendes billede fra omkring 1878 – temmelig trafikeret.

Det var nok også grunden til, at der i krydset med Nørre Farimagsgade, at Danmarks første lyssignal til at regulere trafikken blev opstillet i 1928.