Spring til indhold

Olufsvej

Ved siden af Brumleby, der blev bygget i 1850’erne efter koleraepidemien i København, udstykkede vinhandler Oluf Bang Winge (1785-1867) nogle år senere en række byggegrunde.

På grundene opførte Arbejdernes Byggeforening i midten af 1870’erne 49 huse, tegnet af arkitekten Frederik Bøttger (1838-1920).

Bøttger tegnede også byggeforeningshuse andre steder i København, f.eks. i Kartoffelrækkerne, Humleby og ved Kildevældsgade.