Spring til indhold

Søvang Allé

Vejen er opkaldt efter ejendommen Søvang, der lå i den sydlige ende ved Alléen.

De karakteristiske, gule boligblokke på Søvang Allé er tegnet af arkitekterne Svend Møller og Georg Ponsaing (1889-1981) og opført mellem 1917 og 1925 som nødboliger.

Efter 1. Verdenskrig var der stor mangel på boliger, så mange steder opførte man bebyggelser som denne, der hurtigt kunne gøres færdig til indflytning.

A