Reventlowsgade

Gaden er opkaldt efter godsejeren og politikeren Christian Ditlev Reventlow (1748-1827), der var en af hovedmændene bag processen for  at give bønderne bedre vilkår i slutningen af 1700-tallet.

Bondefrigørelsen har fået sit mindesmærke i Frihedsstøtten, der står på Vesterbrogade.

Den gennemførtes sammen med udenrigsminister A. P. Bernstorff og embedsmanden Christian Colbjørnsen, som har fået gaderne Bernstorffsgade og Colbjørnsensgade opkaldt efter sig i kvarteret.

Christian Ditlev Reventlow malet af Hans Hansen. Original på Reventlow-museet.

Mellem Reventlowsgade og Banegårdspladsen ligger Hotel Astoria, der blev tegnet i 1935 af arkitekt Ole Falkentorp. Han fik placeret bygningen på den kun 10 meter brede grund, og lod 1. og 2. sal gå ud over grundfladen.

På toppen af bygningen sidder et hjul med vinger. Det var De Danske Statsbaners symbol og viser sammenhængen med Københavns Hovedbanegård ved siden af.