Kattesundet

Oprindelse til gadenavnet er uvis, men det kan skyldes, at der var et snævert farvand, måske mellem stranden og én af holmene udenfor. Men det kan også skyldes, at der her stod en kastemaskine, som også kaldtes for en kat.
Der er muligvis tale om ”Store Kat”, som man har efterretninger om.

Gaden er en af de allerældste i København og har sin rod i vikingetidens Havn.

Måske er det Kattesundet, der ses på det rekonstruerede kort over det ældste København, som man mener byen så ud i 1100-tallet.

Måske er det Kattesundet, der ses på det rekonstruerede kort over det ældste København, som man mener byen så ud i 1100-tallet.