Gammel Mønt

Gaden, der blev anlagt i 1630’erne, har sit navn, fordi fremstillingen af mønter foregik i det tidligere Sankt Clara Kloster, som lå på hjørnet af Gammel Mønt og Møntergade.

Mønter blev fremstillet her fra 1541 (hvor klosteret var nedlagt) og med afbrydelser frem til 1623. Herefter blev klosteret grund udstykket til byggegrunde. Senere flyttede Den Kongelige Mønt til Gammelholm.

Hovedparten af husene på gadens sydside er de såkaldte “ildebrandshuse”, opført efter den store brand i København i 1728.

Fra Gammel Mønt gik en lille slippe, Wismars Gang, mellem husrækken. Den havde formentlig navn efter en husejer, Peter Bertelsen Wismar. Ved saneringen af kvarteret og anlægget af Christian den IX.’s Gade omkring 1906, blev den nedlagt