Spring til indhold

Gammel Mønt

Gaden, der blev anlagt i 1630’erne, har sit navn, fordi fremstillingen af mønter foregik i det tidligere Sankt Clara Kloster, som lå på hjørnet af Gammel Mønt og Møntergade.

Mønter blev fremstillet her fra 1541 (hvor klosteret var nedlagt) og med afbrydelser frem til 1623. Herefter blev klosterets grund udstykket til byggegrunde. Senere flyttede Den Kongelige Mønt til Gammelholm.

Hovedparten af husene på gadens sydside er de såkaldte “ildebrandshuse”, opført efter den store brand i København i 1728. De fleste af husene er fredet.

Fra Gammel Mønt gik en lille slippe, Wismars Gang, mellem husrækken. Den havde formentlig navn efter en husejer, Peter Bertelsen Wismar.

Her lå i 1800-tallet H. H. Baumgartnens værksted, der var forløberen for det senere skibsværft Burmeister & Wain. Ved saneringen af kvarteret og anlægget af Christian den IX.’s Gade omkring 1906, blev slippen nedlagt.

Udsnit af Geddes kort, 1757 (Københavns Stadsarkiv).

Mellem Grønnegade og Store Regnegade lå indtil 1906 admiral Ove Gjeddes gård. Den blev erstattet af den nuværende forretningsejendom, som er bygget omkring 1910. Arkitekten var Johan Nielsen (1863-1952).

Siden 1928 ligger vinhandleren Kjær og Sommerfeldt, som blev etableret i Strandgade på Christianshavn i 1875 af Charles Christian Kjær og Wilhelm Ferdinand Sommerfeldt.

En markant bygning i gaden er Kvindelig Læseforenings store hus på hjørnet af Antonigade (billedet herunder).

Den blev opført i 1910 efter tegninger af arkitekterne Ulrik Plesner (1861-1933) og Aage Langeland-Mathiesen (1868-1933).

Læseforeningen var dels et bibliotek, dels et mødested for kvinder, der deltog i foredrag, koncerter m.m., og ikke mindst diskussioner om den spirende kvindebevægelse. Endelig var der på de øverste etager et “damehotel”, hvor kvinder kunne leje værelser.

Bertha Wegmann: Læsende ung kvinde ved vindue. Kvindelig Læseforening. Udateret. (Privateje).