Spring til indhold

Kongens Bryghus

Kongens Bryghus - stik RES


Det var et bryghus på Slotsholmen i 1400-tallet, men det nedbrændte og det nuværende blev bygget på stedet i 1606-1608.

Huset blev opført på en lille holm, hvor der var en muret bastion med tykke mure og skydeskår. Bastionens form har bestemt bryghusets irregulære grundplan.

Bryghuset har Nordeuropas højeste tagkonstruktion. Grunden til, at huset blev bygget så højt er, at det skulle dække for Flådens skibe i Søarsenalet bagved, så fjenden ikke kunne tælle skibsmasterne, og vide hvor mange skibe der lå derinde.

Bryghuset leverede øl til både hoffet, flåden, borgerne – og sågar til fangerne på Bremerholm, der fik et krus øl mortensaften. Kongen ville gerne støtte den danske ølfremstilling, og forbød indførsel af tysk øl.

Bryghuset brændte i 1767 og et nyt blev opført ved Bryghusgade, på den modsatte side af Frederiksholms Kanal.

Det gamle bryghus kom nu til at fungere som magasinbygning, bl.a. for Tøjhusmuseet.

I dag rummer bygningen Kongernes Lapidarium, som er en samling af skulpturer der tidligere har været opmagasineret, men nu er tilgængelige for offentligheden.

DSC_1054 RES