Gammel Strand

Det nuværende Gammel Strand var nok i den tidlige middelalder det område, som kaldtes for Gammelbodestrand.

Formentlig lå byens første havn og de ældste handelsboder her, tæt ved overfartsstedet ved Højbro. Havnen var så vigtig, at den omkring 1300 blev lukket af om natten ligesom byportene.

”Købmændenes Havn” strakte sig fra Holmens Bro til Vejerboden, der lå omkring hvor Assistenshuset er i dag. Ved siden af Vejerboden lå Kompagniet, et stort stenhus der blev sæde for Ostindisk Kompagni, der var grundlagt i 1616. Det var dannet efter nederlandsk forbillede, og blev det største af de oversøiske handelskompagnier i København.

Langs Gammel Strand lå i 1600-tallet en række købmandsgårde med anløbspladser og –broer. Allerede i 1461 blev det pålagt grundejerne ved stranden at opsætte bolværker.

Indtil begyndelsen af 1500-tallet blev der solgt fisk på Amagertorv, og i Tyskemannegaden (den nuværende >Vimmelskaftet), men derefter flyttede fiskehandlen til Gammel Strand.

Til at begynde med var handelen forbeholdt borgere i København (eller deres koner), men i 1700-tallet blev der også givet mulighed for at f.eks. koner fra havnene langs Øresund at sælge fisk.

Fiskekonerne råbte efter sigende temmelig højt og nogen gange kom det til slagsmål imellem dem. I  1774 stod der i en avis, at der i en hel time ikke var hørt skældsord, og en hel dag havde der ikke havde været slagsmål på Gammel Strand. Der var opsat en gabestok, hvor fiskekællingerne blev sat i, hvis de ikke kunne styre sig.

Fiskekonerne holdt til tættest på Højbro, mens der i den modsatte ende ved Nybrogade var en torv, hvor der blev solgt klude, tøj, linned, porcelæn, brugte sko osv. De københavnske handlende fik de bedste pladser, mens konerne fra omegnen, f.eks. Skovshoved, Tårbæk eller Dragør måtte sidde lidt længere væk. Skovserkonerne kunne kendes på deres hvide tørklæder.

Fiskehandlen har altid været et kvindeerhverv og stadepladserne blev kun tildelt kvinder.

I slutningen af 1800-tallet, blev det foreslået, at flytte fisketorvet ned i en underjordisk kælder, hvor der kunne indrettes bassiner med friskt havvand til fiskene. Planen blev dog ikke til noget.

Fiskehandlen fortsatte helt frem til 1958, hvor det flyttede til Sydhavnen, på det sted hvor indkøbscenteret Fisketorvet ligger i dag. Enkelte koner fortsatte dog ved Gammel Strand, og den sidste, Doris, stoppede i 2008.

Navnet Gammel Strand er først opstået i begyndelsen af 1700-tallet, mens området tidligere blot hed “Ved Stranden”. Fra 1861 blev det ligefrem forbudt at bruge andre betegnelser end Gammel Strand for området, for at undgå forvekslinger med >Ved Stranden.

Helt fra 1581 og frem til 1857 stod en vejerbod i den vestlige ende af Gammel Strand. Det var kongens rentemester (en slags finansminister), Christoffer Valkendorff, der lod den bygge, og her foregik vejning og måling af de varer, som blev omsat i byen. Formålet var, at man kunne beregne told og afgifter korrekt. Vejerboden forsvandt, da man opførte Thorvaldsens Museum, fordi man mente den skæmmede udsigten fra museet til husrækken langs stranden.

I 1940 blev statuen Fiskerkone opstillet ved Gammel Strand. Den er udført af billedhuggeren Svejstrup Madsen. Mens metrobyggeriet står på er hun fjernet, men statuen bliver sat op igen, når metrostationen er færdig omkring 2018.