Spring til indhold

Ole Maaløes Vej

Ole Maaløe (1915-1988) var læge og arbejdede på Københavns Universitets biologiske institut, der i dag ligger på vejen.

Vejen er anlagt omkring 2007.

Ved Ole Maaløes Vej ligger Københavns Militærhospitals bygninger. Hospitalet blev grundlagt i 1600-tallet, og har ligger mange forskellige steder i København.

Københavns Militærhospital ved Jagtvej. Foto af Peter Elfelt (Københavns Museum).

Hospitalet var dengang som noget nyt fælles for Hæren og Flåden, der ellers hidtil havde haft hver sine hospitaler.

Militærhospitalet – udsnit af grundplan 1902 (Det Kgl. Bibliotek).

I årene 1918 til 1928 blev det nuværende bygningskompleks opført. Arkitekten var Gunnar Laage (1876-1948)

Byggeriet skete i kong Christian den 10.’s regeringstid, så derfor er hans monogram på facaden.

Komplekset består af administrationsbygningen ud mod Tagensvej (herunder), to patientbygninger samt en sygeplejerskebolig.

Mod nord blev der i 1956-1958 opført endnu en bygning, der primært rummede behandlings- og sengeafsnit.

I 1963 lukkede hospitalet som garnisonsygehus for København.

Hospitalets bygninger anvendes i dag af Københavns Professionshøjskole og af Københavns Universitet.

Bag hospitalsbygningerne ligger boldklubben AB fodboldbaner.

I dette område er der opført en ny bygning for universitetets biologiske uddannelser, der er samlet under navnet Biocenter.

Ved Ole Maaløes Vej ligger den markante bygning (herover), der er opført af Jørgen Langvad/TNT Arkitekter omkring 2009 for Copenhagen Bio Science Park (COBIS).