Spring til indhold

Rysensteensgade

Rysensteensgade har navn efter Rysensteens Bastion på Københavns Vold. Bastionen lå omtrent, hvor gaden går i dag.

1677-1690-koebenhavn
Rysensteens Bastion ses på et kort fra slutningen af 1600-tallet. Den nuværende Vester Voldgade er omtrent den vej, der dengang gik langs fæstningerne. Københavns Slot – det nuværende Christiansborg – ses længst til højre.

Rysensteens Bastion var opkaldt efter den hollandske ingeniør Henrik Rüse (1624-1679), som i 1600-tallet ledede arbejdet med at bygge Kastellet og befæstningen rundt om København. 

Rysensteens Port, som førte fra bastionen ud til Langebro. Efter akvarel af C. V. Nielsen.

Det var også Rüse, der tegnede planerne for de nye bydele Frederiksstaden og Frederiksholm, der i 1600- og 1700-tallet blev anlagt hhv. nord og vest for den gamle bykerne.

Henrik Rüse – Kobberstik af Albert Haelwegh – 1600-tallet (Det Kgl. Bibliotek)

Som tak for sit arbejdet med fæstningsværkerne blev Rüse adlet som baron og fik i 1664 tildelt Bøvling Slot i nærheden af Lemvig.

Slottet (billedet herover) omdøbte han til “Rysensteen”, som også var det navn han tog sig som adelsmand.

Rysensteensgade blev anlagt omkring år 1900, da kvarteret mellem Tivoli og Kalveboderne blev udbygget.

Rysensteen Badeanstalt. Foto af Chr. Neuhaus. Måske 1865. (Det Kgl. Bibliotek).

Ud for Rysensteens Bastion lå siden 1680’erne Langebro, der skabte forbindelse til Christianshavn. Ved broen lå fra omkring 1825 Rysensteen Badeanstalt.

Badeanstalten var udstyret med kabiner med badekar for hhv. mænd og damer. Man kunne også tage sit bad i selve havnen og bade fra flåder i det åbne vand.

En plan om at Rysensteens Badeanstalt skulle tiltrække mondæne badegæster fra udlandet, blev aldrig realiseret. Badeanstalten lukkede i 1893, da man planlagde at bygge en ny Langebro.

Senere kom der en anden badeanstalt på amagersiden af havneløbet.

Rysensteensgade 3 (billedet herover) blev opført omkring 1896 for Rysensteen Gymnasium. Bygningens arkitekt var Georg Møller (1840-1897).

Gymnasiet var grundlagt i 1891 i Stormgade. Bygningen var bekostet af skolens stifter, Laura Engelhardt. Gymnasiet flyttede i 1932 til Tietgensgade.

Herefter blev bygningen anvendt af Rysensteensgades Skole, der var en specialskole for hørehandicappede. Efter skolen blev nedlagt i 1987 har bygningen været anvendt af Frivilligt Drenge Forbund (FDF).

Udsmykning i gymnasiets trappeindgang.

På stedet hvor Rysensteens Bastion lå, ligger i dag ejendommen “Rysensteen” på hjørnet af H. C. Andersens Boulevard og Puggaardsgade (billedet herunder).