Spring til indhold

Kirkevænget

Omkring 1891 blev Jesuskirken opført mellem Valby landsby og Carlsbergbryggerierne.

Vejen til kirken var en lille, blind vej, der fik navnet Jerusalemsvej. I 1921 skiftede den navn til Kirkevænget.

Ved Kirkevænget lå Valbygård, der oprindeligt havde ligget i Valby landsby ved gadekæret, men var flyttet herud i 1795. Efter en brand i 1877 blev den genopbygget syd for jernbanen.

På pladsen for Jesuskirken blev i 1903 opstillet billedhuggeren Niels Hansen Jacobsens (1841-1861) skulptur “Trold der vejrer kristenblod”.

Troldens klør pegede direkte mod kristusfiguren foran kirken, og det brød præsten sig ikke om. Derfor blev figuren i 1920’erne flyttet til haven ved Ny Carlsberg Glyptotek, hvor den stadig står. I 2002 blev der opstillet en mindre kopi af trolden på Kirkevænget.