Spring til indhold

Valby Tingsted

Tingstedet har været centrum i Valby landsby. Her er byens ting blevet holdt, hvor man har afgjort lokale spørgsmål.

På de tolv sten sad tingets medlemmer og en klokke blev brugt til at kalde tinget sammen. Klokken sad i en klokkestabel ved tingstedet.

Valby Tingsted med Valby Kro i baggrunden. Tegning af kroen før 1865. (Valby Lokalhistoriske Arkiv)
Valby Tingsted med Valby Kro i baggrunden. Tegning af kroen før 1865. (Valby Lokalhistoriske Arkiv)

Navnet på pladsen er dog ikke særligt gammelt. I slutningen af 1920’erne blev gaderne i den gamle landsbys kerne reguleret og den nuværende plads anlagt.

Gaden langs pladsen havde tidligere heddet Lille Skolegade og endnu tidligere Asylgade. Gaden, der i dag hedder Valby Tingsted, hed tidligere Sankt Jørgens Gade.

Ved nedrivning af flere ældre ejendomme, blev der skabt en større plads, som fik navn efter landsbyen tingsted.

Ved Valby Tingsted lå landsbyens skole på hjørnet af Skolegade.

På pladsen ligger stadig Valby Børneasyl, der blev oprettet i 1842 og fra 1874 fik sin bygning her.

Asylet blev stiftet af en kreds af beboere, f.eks. den lokale blikkenslagermester Sørensen, men også statsminister C. C. Halls hustru, Marie Hall.

Parret boede på Ny Bakkegård på Bakkegårds Allé. Fru Hall var en bekendt af dronning Caroline Amalie, om også arbejdede for asylsagen. Hun grundlagde senere et asyl i Rigensgade.

Valby Asyl var et af de første af slagsen i Danmark. Baggrunden for oprettelsen var, at man havde set de mindre børn gå rundt i byen om dagen, når de voksne hønsekræmmere var afsted på torvet for at sælge hønsene.