Spring til indhold

Kastrupvej

Kastrupvej er den gamle landevej fra Sundbyøster til Kastrup. Indtil Amager Landevej blev anlagt i 1770’erne, var Kastrupvej den primære forbindelse mellem København og byerne på det østlige Amager.

Omkring 1900 blev den nordlige del af vejen bebygget med etageejendomme. F.eks. opførtes ejendommen Scheelenborg (billedet herunder) i 1900 på hjørnet af Kastrupvej og Italiensvej.

Langs vejen lå tidligere en række gårde og husmandssteder. I dag er kun enkelte tilbage, f.eks. gården Godthåb (billedet herunder), der nu anvendes af personalet på Sundby Kirkegård.

Ved Kastrupvej ligger Fillips Kirke og de to afdelinger af Sundby Kirkegård. Længere mod syd – tæt på grænsen til Tårnby Kommune – ligger >Simon Peters Kirke.  

Syd for >Hedegårdsvej fortsætter Kastrupvej i Tårnby Kommune.