Spring til indhold

Studsgaardsgade

Gaden ligger i et kvarter, hvor gaderne er opkaldt efter læger. Carl Ludvig Studsgaard (1830-1899) var kirurg og professor ved Kommunehospitalet.

Carl Studsgaard. Foto af Jens Petersen, 1866 (Det Kgl. Bibliotek).

På vestsiden af gaden blev der i årene 1918-1919 opført husvildeboliger, for at afhjælpe bolignøden i årene efter 1. Verdenskrig.

Boligerne lå også i Ragnhildgade. Nødboligerne var opført af træ og tegnet af arkitekten Anton Rosen (1859-1928) i samarbejde med Københavns Kommunes stadsarkitekt Hans Wright.

De blev revet ned i 1984 og i stedet er opført et boligbyggeri på otte etager.

Husvildeboliger Studsgaaardsgade. Foto af Mogens Falk Sørensen, 1954 (Københavns Stadsarkiv).