Spring til indhold

Øresundsvejens Skole

Sundbyøster Skole (Øresundsvej 33) (Københavns Museum) RES


Ved Øresundsvej lå en skole fra begyndelsen omkring 1690. Her blev børnene fra både Sundbyvester og Sundbyøster landsbyer undervist indtil omkring 1800.

Skolen blev udvidet i 1869 med en to-etages tilbygning i den østre ende og en skolegården foran bygningen, ud mod Øresundsvej (billedet herover). Skolen blev nedlagt i 1913 og derefter udlejet til beboelse, og tjente senest som husvildeboliger. Den lå mellem Spaniensgade og Rødegård og blev revet ned i 1961.

I 1878 opførtes en ny, større skole for både Sundbyvester og Sundbyøster i Frankrigsgade, tegnet af arkitekt Holger Klaumann Krøyer.

Øresundsvejens Skole (3) RES

1892 opførtes endnu en skole ved Øresundsvej. Den var ligeledes tegnet af Klaumann Krøyer. Den nåede at blive folkeskole i Sundbyernes Kommunes korte levetid, men ved indlemmelsen i Københavns Kommune i 1902, blev der med det samme sat gang i en udvidelse.

DSC_0220 RES

Stadsarkitekt Ludvig Fenger tegnede en bygning, der passede ind i den oprindelige skolebygnings stil, men havde lidt mere storbypræg over sig (billedet herover).

DSC_0219 RES
På den ældste bygnings facade står bogstaverne TKS – Taarnby Kommunes Skolevæsen, som vidner om, at området indtil 1896 var en del af Tårnby.

Skolen havde gymnastikhuse for hhv. drenge og piger. Pigernes er nedrevet til fordel for Børnekulturhus Ama’r, mens drengenes i dag rummer børneteateret Zebu.

DSC_0230 RES

Overfor Øresundsvejens Skole lå på hjørnet af Drogdensgade (Øresundsvej 7) en privat skole, startet af Georg David Sigismund Neve her i 1897.

Skolen var etableret nogle år forinden i Christian 2. Allé 2B og blev i 1909 sammenlagt med Knud de Klamanns Skole (der også hed Sundby Realskole) i Frankrigsgade 10, Amalie Bertelsens Skole i Hallandsgade 11) og Engeline Hansens Skole (der også hed Sundby Højere Almenskole i Frankrigsgade 5.

Klaumanns Skole - annonce Amager Vejviser 1910 RES

Senere blev denne skole til Sundby Gymnasium, og den blev i 1914 overtaget af kommunen og i 1924 flyttet til Christianshavn, hvor den videreførtes som Christianshavns Gymnasium.